Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
Ομάδα Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων
Vision | Speech
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999
Undergraduate | Postgraduate | Diploma Projects | Mailing Lists
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

Mailing Lists

Εγγραφή στις λίστες

 • Για να γραφτεί κάποιος σε μία λίστα πρέπει να στείλει ένα e-mail δίχως subject στη διεύθυνση : majordomo@cvsp.cs.ntua.gr, το οποίο στο κυρίως περιεχόμενο θα περιέχει μόνο μια γραμμή της μορφής:
  subscribe course
  Όπου το course θα αντικατασταθεί με τη συντομογραφία του αντίστοιχού μαθήματος.
  (Οι συντομογραφίες βρίσκονται εδώ )
  Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι πολλοί mailers στέλνουν τα e-mail σε μορφή HTML ενώ το μήνυμα εγγραφής θα πρέπει να είναι σε απλό κείμενο (Plain Text)
  Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής είναι διαφορετική για κάθε πρόγγραμα. Για παράδειγμα στο Microsoft Outlook Express η επιλογή βρίσκετε στο πλαίσιο διαλόγου που προκύπτει επιλέγοντας διαδοχικά: Tools->Options->send->Mail Sending format
 • Μετά από κάποιο (μικρό συνήθως) χρονικό διάστημα θα λάβετε ενα e-mail το οποίο θα ζητάει να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στη λίστα. Το e-mail αυτό θα περιέχει ένα κλειδί εγγραφης και οδηγίες για το πως θα γίνει η επιβεβαίωση.
  Συγκεκριμένα θα πρέπει να σταλεί ξανά ένα e-mail στην: majordomo@cvsp.cs.ntua.gr με μοναδική γραμμή αυτή τη φορά τη γραμμή που υποδεικνύεται από το e-mail που λάβατε.
 • Η εγγραφή σας στη λίστα θα επιβεβαιωθεί με δεύτερο e-mail στη διεθυνσή σας.

Διαγραφή από τις λίστες

 • Για να διαγραφεί κάποιος από μία λίστα πρέπει να στείλει ένα e-mail δίχως subject στη διεύθυνση : majordomo@cvsp.cs.ntua.gr, το οποίο στο κυρίως περιεχόμενο θα περιέχει μόνο μια γραμμή της μορφής:
  unsubscribe course email_address
  Όπου το course θα αντικατασταθεί με τη συντομογραφία του αντίστοιχού μαθήματος και email_address είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία έχετε γραφτεί στη λίστα.
  (Οι συντομογραφίες των μαθημάτων βρίσκονται εδώ )
  Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι πολλοί mailers στέλνουν τα e-mail σε μορφή HTML ενώ το μήνυμα εγγραφής θα πρέπει να είναι σε απλό κείμενο (Plain Text)
  Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής είναι διαφορετική για κάθε πρόγγραμα. Για παράδειγμα στο Microsoft Outlook Express η επιλογή βρίσκετε στο πλαίσιο διαλόγου που προκύπτει επιλέγοντας διαδοχικά: Tools->Options->send->Mail Sending format

Αποστολή στις λίστες

Ο χρήστης μπορεί να στέλνει μηνύματα στη λίστα στη διεύθυνση: course@cvsp.cs.ntua.gr , Όπου το course θα αντικατασταθεί με την αντίστοιχη συντομογραφία.

Συμπεριφορά στις λίστες

Η λίστες υπάρχουν για να λύνονται οι όποιες απόριες για τις εργασίες ή γενικά για το μάθημα με έναν πιο μαζικό τρόπο.
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται:

 • Να μη στέλνουν οποιαδήποτε μορφής αρχεία στη λίστα
 • Να μην κάνουν προσωπικες συζητήσεις στη λίστα. Για αυτές υπάρχουν οι προσωπικές e-mail διευθυνσεις του καθενός όπως και ομάδες συζητήσεων.

Συντομογραφίες μαθημάτων

Μάθημα
Λίστα*
Σήματα και Συστήματα systems
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων dsp
Όραση Υπολογιστών vision
Αναγνώριση Προτύπων με Έμφαση στην Αναγνώριση Φωνής patrec
Μη-γραμμικά Συστήματα: Φράκταλς, Χάος frachaos

Παράδειγμα

Για να γίνει εγγραφή στη λίστα του μαθήματος Όρασης Υπολογιστών θα πρέπει να σταλεί e-mail στη διεύθυνση majordomo@cvsp.cs.ntua.gr με μοναδική γραμμή την:
subscribe vision
[ Το θέμα (Subject) του e-mail δεν έχει σημασία τι θα είναι. ]

Σημείωση: Οι παραπάνω οδηγίες αντιγράφηκαν από το δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων του Ε.Μ.Π.

Τελευταία Αλλαγή:  Monday, 10 July 2006 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by