Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
Ομάδα Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων
Vision | Speech
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999
Undergraduate | Postgraduate | Diploma Projects | Mailing Lists
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Πληροφορίες
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Εαρινό Εξάμηνο
Διδάσκων: Καθ. Πέτρος Μαραγκός (http://cvsp.cs.ntua.gr/maragos)
Καθ. Αθανάσιος Ροντογιάννης
Μεταπτυχιακοί Βοηθoί: Χρήστος Γαρούφης (cgaroufis@mail.ntua.gr)
Παναγιώτης Φιλντίσης (filntisis.panagiotis@gmail.com)
Επιστημονικοί Συνεργάτες: Δρ. Νάνσυ Ζλατίντση (nzlat@cs.ntua.gr)
 
Στόχοι

Εισαγωγή στην θεωρία των θεμελιωδών προβλημάτων της ψηφιακής επεξεργασίας σηματων (digital signal processing - DSP), στα διακριτά συστήματα και υπολογιστικούς αλγορίθμους για την επίλυση τους, και σε επιλεγμένες εφαρμογές κυρίως σε ακουστικά σήματα (φωνή, μουσική) και συνοπτικά σε βιοϊατρικά σήματα.

 
Περιεχόμενα
 • Συνοπτική επανάληψη βασικών ιδεών από σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου.
 • Γενικευμένη θεωρία ψηφιοποίησης (υπερδειγματοληψία, A/D, D/A, φαινόμενα κβαντοποίησης). Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων συνεχούς χρόνου.
 • Θεωρία Διακριτού Fourier Μετ/σμού (DFT), Ορθογώνιοι μετ/σμοί (DCT) και Ταχείς Αλγόριθμοι (FFT).
 • Φασματική Ανάλυση ντετερμινιστικών και τυχαίων σημάτων με DFT και παραμετρικές μεθόδους.
 • Cepstrum και ομομορφική επεξεργασία σημάτων.
 • Θεωρία και αλγόριθμοι γραμμικής πρόβλεψης.
 • Τυχαία σήματα. Φάσμα Ισχύος και μέθοδοι εκτίμησης. ARMA μοντέλα. Βέλτιστα γραμμικά φίλτρα Wiener.
 • Σχεδίαση γραμμικών Ψηφιακών Φίλτρων.
 • Πολυ-ρυθμική ανάλυση σημάτων (multi-rate signal processing) και Διακριτός Wavelet Μετ/σμός.
 • Χρονο-Συχνοτικές κατανομές (Time-Frequency distributions).
 • Εφαρμογές των ανωτέρω θεμάτων σε ψηφιακή επεξεργασία ηχητικών σημάτων φωνής και μουσικής, συμπίεση δεδομένων, τηλεπικοινωνίες, και συνοπτικά σε βιοϊατρικά σήματα (EEG, κλπ).
 
Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Γ. Καραγιάννης, Μ. Ραγκούση
  Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων,
  Εκδόσεις Συμεών

 • J. Proakis and D. Manolakis,
  Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος,
  Ελλην. Μετάφραση, Εκδόσεις Ιων.

 • Επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του μαθήματος

Διεθνής Βιβλιογραφία
 • A. V. Oppenheim, R. W. Schafer with J.R. Buck,
  Discrete-time Signal Processing,
  Prentice-Hall, 1999.

 • L.R. Rabiner and R.W. Schafer,
  Digital Processing of Speech Signals,
  Prentice-Hall, 1978.

 • L.R. Rabiner and R.W. Schafer,
  Introduction to Digital Speech Provessing,
  Foundation & Trends in Signal Processing, 2007. Available from here.

 • M.H. Hayes,
  Statistical Digital Signal Processing and Modeling,
  Wiley & Sons, 1996.

 • J. H. McClellan, R. W. Schafer and M. A. Yoder,
  Signal Processing First,
  Prentice-Hall, 2003.

 • T. F. Quatieri,
  Discrete-time Speech Signal Processing,
  Pentice-Hall, 2000

 • B. Gold and N. Morgan,
  Speech and Audio Signal Processing,
  Wiley, 2000.

 • S. Mallat,
  A Wavelet Tour of Singal Processing,
  Academic Press, 1999.

Τελευταία Αλλαγή:  Monday, 07 March 2022 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by