Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
Ομάδα Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων
Vision | Speech
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999
Undergraduate | Postgraduate | Diploma Projects | Mailing Lists
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

Θεωρητικές Μέθοδοι Όρασης Υπολογιστών και Επεξεργασίας Σημάτων

Πληροφορίες
Θεωρητικές Μέθοδοι Όρασης Υπολογιστών και Επεξεργασίας Σημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκων: Καθ. Πέτρος Μαραγκός (http://cvsp.cs.ntua.gr/maragos)
 
Στόχοι

Θεωρητική ανάλυση προχωρημένων μαθηματικών μεθόδων και υπολογιστικών αλγορίθμων που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές προβλημάτων της όρασης υπολογιστών και επεξεργασιας σημάτων. Κάθε έτος που διδάσκεται το μάθημα, διδάσκεται ένα υποσύνολο (Part-I, Part-II) απο τα ακόλουθα θέματα:

 
Περιεχόμενα
    Part I:
  • Wavelets and Frames
  • Fractals
  • Compressed Sensing, Sparse Modeling
  • Nonlinear Signal/Image Operators on Lattices. Minimax Algebra. Convex analysis.


  • Part II:
  • Προχωρημένα Θέματα Γεωμετρίας Πολλαπλών Οψεων και 3Δ Ανακατασκευής.
  • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μεταβολικός Λογισμός για Ανάλυση Εικόνων και Οραση Υπολογιστών.
  • Μέθοδοι Γράφων για Οραση Υπολογιστών και Δίκτυα, και Εφαρμογές σε Μηχανική Μάθηση.
 
Βαθμολογία
Σειρές θεωρητικών (και μερικών υπολογιστικών) προβλημάτων, και δυνητικά κάποια εργασία.

Βαθμολογία: 2/3 από σειρές αναλυτικών ασκήσεων και 1/3 από μια εξαμηνιαία εργασία.

Προαπαιτούμενα: Προηγούμενο Μάθημα σε Επεξεργασία Σημάτων ή σε Οραση Υπολογιστών και Εγκριση Διδάσκοντος.
 
Εκπαιδευτικό Υλικό

Διεθνής Βιβλιογραφία
Τελευταία Αλλαγή:  Monday, 29 October 2018 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by