Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
Ομάδα Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων
Vision | Speech
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999
Undergraduate | Postgraduate | Diploma Projects | Mailing Lists
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

Θεωρητικές Μέθοδοι Όρασης Υπολογιστών και Επεξεργασίας Σημάτων

Πληροφορίες
Θεωρητικές Μέθοδοι Όρασης Υπολογιστών και Επεξεργασίας Σημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκων: Καθ. Πέτρος Μαραγκός (http://cvsp.cs.ntua.gr/maragos)
 
Στόχοι

Θεωρητική ανάλυση προχωρημένων μαθηματικών μεθόδων και υπολογιστικών αλγορίθμων που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές προβλημάτων της όρασης υπολογιστών και επεξεργασιας σημάτων. Κάθε έτος που διδάσκεται το μάθημα, διδάσκεται ένα υποσύνολο (Part-I, Part-II) απο τα ακόλουθα θέματα:

 
Περιεχόμενα
  Part I:
 • Εισαγωγή σε Τοπολογία, Μετρικούς Χώρους, και Hilbert χώρους
 • Wavelets and Frames
 • Fractals
 • Compressed Sensing, Sparse Modeling
 • Nonlinear Signal/Image Operators on Lattices. Minimax Algebra. Convex analysis.


 • Part II:
 • Theory of Symmetry Groups and Applications to Vision and Robotics.
 • Γεωμετρία Πολλαπλών Οψεων και 3Δ Ανακατασκευη.
 • Γεωμετρικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μέθοδοι Μεταβολικού Λογισμού (Variational Calculus) για Ανάλυση Εικόνων και Οραση Υπολογιστών.
 • Μέθοδοι Γράφων για Οραση Υπολογιστών.
 
Βαθμολογία
Σειρές θεωρητικών (και μερικών υπολογιστικών) προβλημάτων, και δυνητικά κάποια εργασία.

Βαθμολογία: 2/3 από σειρές αναλυτικών ασκήσεων και 1/3 από μια εξαμηνιαία εργασία.

Προαπαιτούμενα: Προηγούμενο Μάθημα σε Επεξεργασία Σημάτων ή σε Οραση Υπολογιστών και Εγκριση Διδάσκοντος.
 
Εκπαιδευτικό Υλικό

Διεθνής Βιβλιογραφία
Τελευταία Αλλαγή:  Monday, 25 January 2016 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by