Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
Ομάδα Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων
Vision | Speech
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999
Undergraduate | Postgraduate | Diploma Projects | Mailing Lists
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

Όραση Υπολογιστών

Το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα από τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και μόνο για τους σκοπούς του μαθήματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του ή η ανάρτησή του σε άλλη ιστοσελίδα ή η χρησιμοποίηση του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγκριση του διδάσκοντος.
Υλικό
Κεφάλαια/Διαφάνειες από βιβλίο ''Ανάλυση Εικόνων και Όραση Υπολογιστών'', Π. Μαραγκός

Copyright © Πέτρος Μαραγκός.
Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν κεφάλαια του βιβλίου ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ που θα δημοσιευθεί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα από τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα Όραση Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και μόνο για τους σκοπούς του μαθήματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή τους ή η ανάρτησή τους σε άλλη ιστοσελίδα ή η χρησιμοποίηση τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγκριση του διδάσκοντος.
Κεφάλαιο Τίτλος Κείμενο 2005-2014 Νέο Κείμενο 2015 Διαφάνειες
Τίτλος και Πίνακας Περιεχομένων   
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 2 Σχηματισμός Εικόνων: Προβολή, Φωτισμός, Αισθητήρες Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 3 Οπτικά Συστήματα
Κεφάλαιο 4 Ακτινομετρία και Ανακατασκευή 3Δ σχήματος Κείμενο Διαφάνειες  *
Κεφάλαιο 5 Χρώμα Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 6 Γραμμικοί Τελεστές Εικόνων Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 7 Δυαδικές Εικόνες και Τελεστές Συνόλων Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 8 Μορφολογικοί Τελεστές Γκρίζων Εικόνων: Γεωμετρικά Φίλτρα Κείμενο   Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 9 Τελεστές Πλέγματος για Εικόνες και Σχήματα: Αλγεβρικά Φίλτρα Κείμενο   Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 10 Ανίχνευση Χαρακτηριστικών Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 11 Ανάλυση Εικόνων σε Πολλαπλές Κλίμακες (Scale-Spaces) Κείμενο Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 12 Σχήμα Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 13 Υφή Κείμενο Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 14 Fractals
Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κείμενο Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 16 Στερέοψη και Γεωμετρία Πολλαπλών Εικόνων Κείμενο Διαφάνειες  *
Κεφάλαιο 17 Ενεργά Περιγράμματα, Επιπεδοσύνολα και Μεταβολικές Μέθοδοι Κείμενο Διαφάνειες  *
Κεφάλαιο 18 Κατάτμηση Κείμενο Διαφάνειες   *
Κεφάλαιο 19 Αναγνώριση Αντικειμένων   
Appendix Μαθηματικά Στοιχεία Συνόλων και Σημάτων Εικόνων
Βιβλιογραφία
Συμπληρωματικό Υλικό
Συμπληρωματικές Σημειώσεις  (Projective Geometry)  
Ασκήσεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Άσκηση Τίτλος Εκφώνηση Υλικό Περαιτέρω διάβασμα

Υπόδειγμα αναφοράς για τις εργαστηριακές ασκήσεις

Υπόδειγμα (rar)
Άσκηση 1 Εντοπισμός Σημείων Ενδιαφέροντος και Εξαγωγή Χαρακτηριστικών σε Εικόνες Υλικό   NEW!
Εξετάσεις
Διάφορα
Ανάλυση Εικόνων με MATLAB
Εισαγωγή στην Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνων με MATLAB Tutorial
Τελευταία Αλλαγή:  Thursday, 08 June 2017 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by