Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
Ομάδα Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων
Vision | Speech
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999
Undergraduate | Postgraduate | Diploma Projects | Mailing Lists
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

Όραση Υπολογιστών

Το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα από τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και μόνο για τους σκοπούς του μαθήματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του ή η ανάρτησή του σε άλλη ιστοσελίδα ή η χρησιμοποίηση του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγκριση του διδάσκοντος.
Υλικό
Κεφάλαια/Διαφάνειες από βιβλίο ''Ανάλυση Εικόνων και Όραση Υπολογιστών'', Π. Μαραγκός

Copyright © Πέτρος Μαραγκός.
Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν κεφάλαια του βιβλίου ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ που θα δημοσιευθεί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα από τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα Όραση Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και μόνο για τους σκοπούς του μαθήματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή τους ή η ανάρτησή τους σε άλλη ιστοσελίδα ή η χρησιμοποίηση τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγκριση του διδάσκοντος.
Κεφάλαιο Τίτλος Κείμενο 2005-2018 Νέο Κείμενο Διαφάνειες
Τίτλος και Πίνακας Περιεχομένων   
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 2 Σχηματισμός Εικόνων: Προβολή, Φωτισμός, Αισθητήρες Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 3 Οπτικά Συστήματα Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 4 Ακτινομετρία και Ανακατασκευή 3Δ σχήματος Κείμενο Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 5 Χρώμα Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 6 Γραμμικοί Τελεστές Εικόνων Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 7 Δυαδικές Εικόνες και Τελεστές Συνόλων Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 8 Μορφολογικοί Τελεστές Γκρίζων Εικόνων: Γεωμετρικά Φίλτρα Κείμενο   Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 9 Τελεστές Πλέγματος για Εικόνες και Σχήματα: Αλγεβρικά Φίλτρα Κείμενο   Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 10 Ανίχνευση Χαρακτηριστικών Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 11 Ανάλυση Εικόνων σε Πολλαπλές Κλίμακες (Scale-Spaces) Κείμενο Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 12 Σχήμα Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 13 Υφή Κείμενο Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 14 Fractals
Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 16 Στερέοψη και Γεωμετρία Πολλαπλών Εικόνων Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 17 Ενεργά Περιγράμματα, Επιπεδοσύνολα και Μεταβολικές Μέθοδοι Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 18 Κατάτμηση Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 19 Αναγνώριση Αντικειμένων      
Κεφάλαιο 20 Video Understanding: Action and Gesture Recognition
Appendix Μαθηματικά Στοιχεία Συνόλων και Σημάτων Εικόνων
Βιβλιογραφία
Συμπληρωματικό Υλικό
Συμπληρωματικές Σημειώσεις  (Projective Geometry)  
Ερευνητικά Άρθρα 
Υλικό 1ου Εργαστηριακού Project (3ο Μέρος) 
Διάφορα
Ανάλυση Εικόνων με MATLAB
Εισαγωγή στην Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνων με MATLAB Tutorial
Τελευταία Αλλαγή:  Monday, 12 April 2021 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by