Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
Ομάδα Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων
Vision | Speech
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999
Undergraduate | Postgraduate | Diploma Projects | Mailing Lists
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)

Το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα από τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και μόνο για τους σκοπούς του μαθήματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του ή η ανάρτησή του σε άλλη ιστοσελίδα ή η χρησιμοποίηση του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγκριση του διδάσκοντος.
Υλικό (Material)
Κεφάλαια/Διαφάνειες από βιβλίο ''Ανάλυση Εικόνων και Όραση Υπολογιστών'', Π. Μαραγκός

Copyright © Πέτρος Μαραγκός.
Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν κεφάλαια του βιβλίου ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ που θα δημοσιευθεί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα από τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα Όραση Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και μόνο για τους σκοπούς του μαθήματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή τους ή η ανάρτησή τους σε άλλη ιστοσελίδα ή η χρησιμοποίηση τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγκριση του διδάσκοντος.

The following material are chapters of the textbook: "Image Analysis and Computer Vision", authored Petros Maragos, to be published.
It is not to be sold, reproduced, uploaded on a website or generally distributed without the author's approval.

Κεφάλαιο
Chapter
Τίτλος
Title
Κείμενο
Textbook
2005-2022
Νέο Κείμενο Διαφάνειες
Slides
Τίτλος και Πίνακας Περιεχομένων   
Κεφάλαιο 1
Chapter 1
Εισαγωγή
Introduction
Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 2
Chapter 2
Σχηματισμός Εικόνων: Προβολή, Φωτισμός, Αισθητήρες
Image Formation: Projection, Photometry, Sensors
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 3
Chapter 3
Οπτικά Συστήματα και Κάμερες
Optical Systems and Cameras
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 4
Chapter 4
Ακτινομετρία και Ανακατασκευή 3Δ σχήματος
Radiometry and Stereo Reconstruction
Κείμενο Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 5
Chapter 5
Χρώμα
Color
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 6
Chapter 6
Γραμμικοί Τελεστές Εικόνων
Linear Image Operators
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 7
Chapter 7
Δυαδικές Εικόνες και Τελεστές Συνόλων
Set Operators for Binary Images and Shapes
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 8
Chapter 8
Μορφολογικοί Τελεστές Γκρίζων Εικόνων: Γεωμετρικά Φίλτρα
Morphological Operators for Graylevel Images: Geometric Filters
Κείμενο   Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 9
Chapter 9
Τελεστές Πλέγματος για Εικόνες και Σχήματα: Αλγεβρικά Φίλτρα
Lattice Operators for Images and Shapes: Algebraic Filters
     
Κεφάλαιο 10
Chapter 10
Ανίχνευση Χαρακτηριστικών
Feature Detection, Image Enhancement and Descriptors
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 11
Chapter 11
Ανάλυση Εικόνων σε Πολλαπλές Κλίμακες (Scale-Spaces)
Multiscale-Multiresolution Image Analysus and Scale-Soace PDEs
Κείμενο Διαφάνειες   
Κεφάλαιο 12
Chapter 12
Σχήμα
Shape
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 13
Chapter 13
Υφή
Texture
Κείμενο Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 14
Chapter 14
Fractals   
Κεφάλαιο 15
Chapter 15
Κίνηση
Motion
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 16
Chapter 16
Στερέοψη και Γεωμετρία Πολλαπλών Εικόνων
Stereopsis
  
Κεφάλαιο 17
Chapter 17
Ενεργά Περιγράμματα, Επιπεδοσύνολα και Μεταβολικές Μέθοδοι
Active Contours, Level Sets and Variational Methods
Κείμενο Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 18
Chapter 18
Κατάτμηση
Segmentation
Κείμενο Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 19
Chapter 19
Αναγνώριση Αντικειμένων
Object Detection
Κείμενο   Διαφάνειες  
Κεφάλαιο 20
Chapter 20
Video Understanding: Action and Gesture Recognition Κείμενο Διαφάνειες  
Appendix Μαθηματικά Στοιχεία Συνόλων και Σημάτων Εικόνων
Mathematical Elements of Image Sets and Signals
Κείμενο
Βιβλιογραφία
Bibliography
Συμπληρωματικό Υλικό (Additional Material)
Συμπληρωματικές Σημειώσεις  (Projective Geometry)  
Ερευνητικά Άρθρα 
Υλικό 1ου Εργαστηριακού Project (3ο Μέρος) 
Διάφορα
Ανάλυση Εικόνων με MATLAB
Εισαγωγή στην Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνων με MATLAB Tutorial
Τελευταία Αλλαγή:  Thursday, 14 March 2024 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by