Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
IVML | CVSP | ILSP

Μη-γραμμικά συστήματα: Φράκταλς, Χάος

Πληροφορίες
Μη-γραμμικά συστήματα:Φράκταλς, Χάος
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκων: Πέτρος Μαραγκός (http://cvsp.cs.ntua.gr/maragos)
Τόπος: Κτήριο ΗΜ&ΜΥ, 1ος όροφος, Αίθουσα 1.1.29
Χρόνος: Τρίτη 13.00-17.00
 
Στόχοι
Εισαγωγή στις αλληλοσχετιζόμενες θεωρίες των μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων (συνεχούς και διακριτού χρόνου), του χάους και των φράκταλς, ανάπτυξη μαθηματικών εργαλείων και υπολογιστικών αλγορίθμων για την ανάλυση τους, και περιγραφή επιλεγμένων εφαρμογών τους.
 
Περιεχόμενα
  Πρώτο μέρος: Φράκταλς
 • Fractal σύνολα και σήματα
 • Κλασματικές διαστάσεις (fractal dimensions) και μέθοδοι εκτίμησης τους
 • Αυτο-ομοιότητα και ανάλυση σε πολλαπλές κλίμακες
 • Ντετερμινιστικά Φράκταλς: Iterated Function Systems
 • Στοχαστικά Φράκταλς: Fractional Brownian κίνηση, 1/f θόρυβοι
 • Multi-fractals
 • Ανίχνευση, εκτίμηση, και μοντελοποίηση fractal σημάτων. Εφαρμογές

 • Δεύτερο μέρος: Χάος
 • Μη-γραμμικά Δυναμικά Συστήματα. Χώρος φάσεων.
 • Διακριτά συστήματα: Iterated Maps, Cellular Automata
 • Ανάλυση της δυναμικής και οριακής συμπεριφοράς χαοτικών συστημάτων
 • Παράξενοι Ελκυστές (Strange Attractors)
 • Γενικευμένες fractal και πληροφοριακές διαστάσεις των ελκυστών
 • Ανίχνευση, εκτίμηση, και πρόβλεψη σε χαοτικά συστήματα. Εφαρμογές.
 
Βαθμολογία
 
Βιβλίο
 • Π. Μαραγκός, Σημειώσεις σε Φράκταλς και Χάος, Ε.Μ.Π..

Βιβλιογραφία
 • B. B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature, Freeman & Co., New York, 1982.

 • M. Barnsley, Fractals Everywhere, Academic Press, New York, 1988.

 • H.-O. Peitgen, H. Jurgens, and D. Saupe, Chaos and Fractals: New Frontiers of Science, Springer-Verlag, 1992.

 • K. T. Alligood, T. D. Sauer and J. A. Yorke, Chaos: An Introduction to Dynamical Systems, Springer-Verlag, 1996.

 • H.-O. Peitgen and D. Saupe, Editors, The Science of Fractal Images, Springer-Verlag, 1988.

 • Π. Μαραγκός, Σημειώσεις σε Φράκταλς και Χάος, Ε.Μ.Π.

Τελευταία Αλλαγή:  Monday, 22 November 2004 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by