Μαθήματα Επεξεργασίας

Σημάτων

Ε.Μ.Π. | ΗΜΜΥ
Προπτυχιακά | Μεταπτυχιακά | Διπλωματικές
Εγγραφή | Αποστολή | Συμπεριφορά | Συντομογραφίες | Παράδειγμα
Ομάδα Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων
Vision | Speech
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999
Undergraduate | Postgraduate | Diploma Projects | Mailing Lists
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

Σήματα και Συστήματα

Πληροφορίες
Σήματα και Συστήματα
Εαρινό Εξάμηνο


Διδάσκοντες:
1ο Τμήμα (Α-Λ)
Αμφ. 3, Ν.Κτ.Ηλεκ.
Αναπ. Καθ. Αλέξανδρος Ποταμιάνος (http://cvsp.cs.ntua.gr/potam/ )
(Καθ. Στέφανος Κόλλιας (http://www.image.ece.ntua.gr/lab/stefanos/))
2ο Τμήμα (Μ-Ω)
Αμφ. 4, Ν.Κτ.Ηλεκ.
Επ. Καθ. Ιωάννα Ρουσσάκη (http://www.cn.ntua.gr/~ioanna/ )
(Καθ. Πέτρος Μαραγκός (http://cvsp.cs.ntua.gr/maragos))

Ημέρες/Ώρες: Τετάρτη 08:45 - 10:30
Παρασκευή 08:45 - 10:30
Έναρξη: Τετάρτη 11-03-2015
 
Θέματα

Βασικές έννοιες και ιδιότητες για σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Συνέλιξη και συσχέτιση σημάτων. Δειγματοληψία ημιτονοειδών και κβάντιση σημάτων. Εισαγωγικές έννοιες τυχαίων σημάτων για συσχέτιση και κβάντιση. Σειρές Fourier και Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου. Θεώρημα Δειγματοληψίας.  Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου. Γραμμικά χρονικά-αμετάβλητα συστήματα και ανάλυση τους στα πεδία χρόνου και συχνότητας. Μετασχηματισμός Laplace για συστήματα συνεχούς χρόνου. Εξισώσεις διαφορών και μετασχηματισμός Ζ για συστήματα διακριτού χρόνου. Συνάρτηση μεταφοράς και απόκριση συχνότητας συστημάτων. Ευστάθεια συστημάτων. Εισαγωγή στον Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier. Περιγραφή σημάτων και συστημάτων από εφαρμογές, διάχυτη στα ανωτέρω θέματα.

 
 
Βαθμολογία

Εξέταση 80% και Σειρές Αναλυτικών Ασκήσεων 20% (ατομική εργασία).

Βιβλίο - Λυμένες Ασκήσεις - Λογισμικό
 • Γεώργιος Καραγιάννης και Πέτρος Μαραγκός,
  Βασικές Αρχές Σημάτων και Συστημάτων,
  Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2010.

 • Γ. Καραγιάννης, Δ. Καλλίνικος, Σ. Μπακαμίδης,
  Εφαρμογές & Λυμένες Ασκήσεις στα Σήματα και Συστήματα,
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του µαθήµατος.
Βιβλιογραφία
 • A. V. Oppenheim, A. S. Willksy with H. Nawab,
  Signals and Systems,
  Prentice-Hall, 1997.

 • J. H. McClellan, R. W. Schafer and M. A. Yoder,
  Signal Processing First,
  Prentice-Hall, 2003.

 • A. V. Oppenheim and R. W. Schafer,
  Discrete-time Signal Processing,
  Prentice-Hall, 2009.

Τελευταία Αλλαγή:  Thursday, 11 February 2016 | Δημιουργοί: Νάσος Κατσαμάνης, Γιώργος Παπανδρέου | Search is powered by